Jakość potwierdzona certyfikatami i świadectwami
Świadectwo uznanego przez PKP CARGO S.A. wykonawcy uslugi
Certyfikat Kwalifikowania Technologii Spawania