Olkol sp. z o.o. w Oleśnicy

Olkol sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie naprawy i modernizacji taboru kolejowego, a w szczególności lokomotyw elektrycznych. Spółka powstała w 2015 roku i prowadzi działalność na terenie dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Oleśnicy.

Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest kompleksowy serwis taboru kolejowego wraz z pełnym odbiorem komisarycznym i dozorowym. Olkol sp. z o.o. zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą z długoletnim doświadczeniem w zakresie modernizacji, napraw i bieżącego utrzymania taboru kolejowego co gwarantuje Klientom wysoką jakość świadczonych usług. Posiada także dokumentację konstrukcyjno-technologiczną w zakresie napraw taboru kolejowego, w tym zwłaszcza lokomotyw elektrycznych serii EU/EP 07, EP08, ET22.

Olkol sp. z o.o. specjalizuje się w naprawach rewizyjnych (P4) i głównych (P5) lokomotyw elektrycznych do obsługi ruchu towarowego i pasażerskiego. Wykonuje również usługi przeglądowe lokomotyw elektrycznych na poziomie P1, P2 i P3.

W trakcie serwisu taboru kolejowego Olkol sp. z o.o. wykonuje między innymi weryfikację i kompleksową naprawę zestawów kołowych, silników trakcyjnych, aparatury i maszyn pomocniczych z lokomotyw elektrycznych.

Wśród klientów korzystających z usług Olkol sp. z o.o. są przewoźnicy kolejowi i dysponenci taboru kolejowego w tym m.in. PKP Intercity, PKP Cargo, Industrial Division, PCC Intermodal, Captrain, DLA, PKP Cargotabor, Rail Polska, Logistics&Transport Company, HSL Polska, DB Cargo, PKP Intercity Remtrak, CTL, Wiskol.

Kadra zarządzająca
BOGUSŁAW KOWALSKI – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (studia doktoranckie), Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie) i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie); menadżer i ekspert z wieloletnim doświadczeniem w branży transportowej i administracji publicznej.

Pełnił m.in. funkcję wicemarszałka Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnego za infrastrukturę transportową. Sprawował mandat Posła na Sejm RP V i VI kadencji. W latach 2005-2006 przewodniczył sejmowej Komisji Infrastruktury. Od maja 2006 do listopada 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu. W latach 2016-2019 pełnił funkcje prezesa i wiceprezesa zarządu TK Telekom sp. z o.o. (Telekomunikacja Kolejowa).

Inicjował i nadzorował utworzenie Kolei Mazowieckich wraz z projektem zakupu nowych pociągów, współautor jednej z największych w Polsce inwestycji zagranicznych związanych z koleją – budowy zakładu produkcyjnego szwajcarskiego koncernu Stadler w Siedlcach, zaangażowany w przejęcie przez konsorcjum samorządowe Warszawskiej Kolei Dojazdowej wraz z planem rozwoju.

Aktywnie uczestniczył w uchwalaniu przez Sejm m.in. pakietu ustaw kolejowych, ustawy o finansowaniu infrastruktury transportowej oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zaangażowany w przygotowanie strategii rozwoju Grupy PKP na lata 2017-2019. Nadzorował wdrażanie innowacyjnych projektów m.in. dotyczących sprzedaży biletów kolejowych dla Polregio oraz szkolenia maszynistów dla kolejowych przewoźników samorządowych. Autor kilkudziesięciu ekspertyz, analiz i publikacji naukowych z zakresu polityki transportowej, logistyki, kolejowych przewozów pasażerskich i transportu publicznego.

Członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego.

ANETA ZIÓŁKOWSKA - Dyrektor Finansowy. Prokurent.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku administracja, studiów podyplomowych z zakresu finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Związana jest z dziedziną zarządzania finansami od początku swojej kariery zawodowej. Praktyk z ponad 18-letnim doświadczeniem w obszarze sprawozdawczości finansowej, podatków, zarządzania ryzykiem finansowym i podatkowym oraz analiz finansowych.

MARCIN TRZASKA – Pełnomocnik Zarządu. Dyrektor ds. rozwoju.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania marketingowego na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowego Studium Menedżerskiego Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów MBA prowadzonych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w dziale marketingu Twigger SA oraz Zasada SA gdzie w latach 1994-2001 pełnił między innymi funkcję Dyrektora Biura Marketingu i PR.

Od 20 lat związany z innowacyjnymi sektorami na polskim rynku kolejowym, takimi jak telekomunikacja, R & D oraz informatyka.

W latach 2001-2012 pełnił funkcje w Zarządach:

  • Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o.o. (2001-2006),
  • Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa (2006-2008),
  • PKP Informatyka Sp. z o.o. (2008-2012)

Od 2013 roku prowadzi działalność doradczo-konsultingową, angażując się w szereg projektów z różnych dziedzin sektora transportowego. Między innymi : w latach 2013-2014 współpracował z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR, w latach 2016-2017 kierował sektorem kolejowym w Qumak SA a od 2017 do 2019 odpowiadał za rozwój i projekty strategiczne w TK Telekom. Od 2019 roku związany z Sim Factor gdzie współpracuje przy wprowadzaniu na polski rynek kolejowy technik symulacji szkoleniowych.

Zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek : Fabryka Przekładni Samochodowych Tczew SA, Sobiesław Zasada Centrum Transport Sp. z o.o., Browar Głubczyce SA, Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 w Zegrzu oraz PT Dystrybucja SA.

Oprócz pracy zawodowej zaangażowany w działalność społeczną związaną z organizacjami NGO działającymi w sektorze transportowo-infrastrukturalnym:

  • Jeden z pomysłodawców i założycieli, a od 2011 do 2015 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów MBA Sektora Kolejowego,
  • Członek i Ekspert Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego

Informacje o RODO.