Aktualności
14.12.2020

Olkol zawarł kolejny duży kontrakt na naprawę lokomotyw elektrycznych

 

W ubiegłym tygodniu została podpisana kolejna umowa pomiędzy OLKOL Sp. z o.o. a PKP Intercity. Tym razem umowa dotyczy „Wykonania naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07”. Umowa ta jest rezultatem wygrania przez Olkol Sp. z o.o. jednego z zadań w przetargu publicznym z połowy bieżącego roku.

Umowa zakłada realizację naprawy okresowej P4 16 lokomotyw EU07 + 7 w opcji i została zawarta na 24 miesiące. Wynagrodzenie za realizację kontraktu przy wykorzystaniu prawa opcji i uwzględnieniu szacowanych prac dodatkowych to ponad 25 000 000 zł brutto.

„To już kolejny, drugi w tym roku, duży kontrakt z naszym najważniejszym klientem PKP Intercity. Bardzo się cieszę, że ta współpraca układa się tak konstruktywnie, gdyż jest ona jednym z filarów stabilności dla naszej firmy. Realizacja tej umowy potwierdza dominację OLKOL-u na rynku napraw i modernizacji lokomotyw EU07. To nasza specjalizacja, którą zamierzamy nadal pielęgnować obok rozwijania nowych usług dla innych segmentów rynku kolejowego” – powiedział Bogusław Kowalski, prezes zarządu OLKOL Sp. z o.o.

Dla OLKOL jest to drugi największy kontrakt podpisany w roku 2020 a jego realizacja w latach 2021 i 2022 znacząco wpłynie na budowanie bezpiecznego dla spółki portfela zamówień.

24.11.2020

Z okazji Dnia Kolejarza

Zarząd oraz Załoga OLKOL Sp. z o.o. składa serdeczne życzenia radości i spełnienia zawodowego wszystkim pracownikom kolei!

Historia figury Św. Katarzyny znajdującej się na terenie „Olkol” Sp. z o.o.

 

Figurę Św. Katarzyny odlano w 1981 roku w ZNTK Oława na zlecenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ZNTK Oleśnica.

Po wykonaniu odlewu Figurę przywieziono na teren ZNTK Oleśnica do dalszej obróbki (gradowanie, polerowanie). W międzyczasie ogłoszono stan wojenny i figura została „aresztowana” przez dyrekcję zakładów na wniosek władz zwierzchnich. Następnie podjęto decyzję o jej przetopieniu. Po otrzymaniu tej informacji członkowie NSZZ „Solidarność” działający w podziemiu podjęli decyzję o jej wykradzeniu i ukryciu w bezpiecznym miejscu.

Przez okres stanu wojennego Figura ukryta była w jednym z kanałów na terenie ZNTK Oleśnica.

W 1989 roku, po zalegalizowaniu NSZZ „Solidarność”, 25 listopada została zorganizowana msza Św. na terenie ZNTK (na wydz. Z-1) podczas której poświęcono sztandary związkowe i Figurę Patronki załogi Św. Katarzyny ustawionej na postumencie przed budynkiem dyrekcji gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.

05.10.2020

Wywiad dla miesięcznika Rynek Kolejowy pana Bogusława Kowalskiego – Prezesa Zarządu OLKOL Sp. z o.o

          

23.09.2020

Największa w historii polskiego kolejnictwa umowa na modernizacje lokomotyw elektrycznych podpisana.

 

22.09.2020 została podpisana umowa pomiędzy Olkol Sp. z o.o. a PKP Intercity na „Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07”. Umowa ta jest rezultatem wygrania przez Olkol Sp. z o.o. przetargu publicznego ogłoszonego przez narodowego przewoźnika jeszcze w 2019 roku.

Umowa zakłada realizację naprawy okresowej P5 wraz z głęboką modernizacją lokomotywy w wyniku której powstanie nowy Typ lokomotywy elektrycznej należący do rodziny popularnych w Polsce „siódemek”. Oznacza to, że w ramach przedmiotowej umowy zostanie zrealizowany projekt nowej lokomotywy, na bazie którego Olkol wykona szereg prac modernizacyjnych wraz z końcową certyfikacją pierwszego egzemplarza. Certyfikacja ta będzie już realizowana na bazie przepisów filaru technicznego IV pakietu kolejowego. Kwota kontraktu to  162 000 000,00 zł netto co oznacza, że za jedną lokomotywę Olkol otrzyma 8 100 000 zł netto.

Zgodnie z kontraktem pierwsza zmodernizowana lokomotywa ma pojawić się na polskich torach w 18 miesięcy od dnia podpisania umowy a pozostałe 19 mają być stopniowo oddawane do użytkowania przez następne 14 miesięcy. Zmodernizowane lokomotywy będą posiadały zdecydowanie lepsze walory trakcyjne i będą mogły osiągać prędkość 160 km/h. Zostaną zamontowane całkowicie nowe, asynchroniczne silniki trakcyjne, nowe falowniki i przetwornice. Lokomotywa zostanie wyposażona w nowoczesny system sterowania oraz system TCMS. Całkowicie przebudowana zostaną również kabiny maszynisty gdzie zostaną zamontowane nowe pulpity, fotele maszynisty i pomocnika, klimatyzacja, radia GSM-R oraz instalacja pod system ETCS. Zmian będzie tak dużo, że śmiało można powiedzieć, że będziemy mieli do czynienia praktycznie z nowym pojazdem.

„Utrzymanie i modernizacja lokomotyw elektrycznych pozostanie naszym najważniejszym zadaniem. Specjalizujemy się nie tylko w lokomotywach EU07, ale i pozostałych wykorzystywanych na polskim rynku. Szczególnie istotna jest waga modernizacji – mamy w tym zakresie do zaoferowania bardzo ciekawe produkty i jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania umowy z PKP Intercity na modernizację lokomotyw do typu EU07A. Uważamy się za pioniera w tej dziedzinie” – powiedział Bogusław Kowalski, prezes zarządu Olkol-u.

Dla spółki Olkol jest to największy jak dotychczas kontrakt. Dzięki temu zakład w Oleśnicy potwierdził swoją silną pozycję na polskim rynku utrzymania i modernizacji lokomotyw elektrycznych. Dla sprawnej realizacji tego zadania zwiększone zostanie zatrudnienie oraz przeprowadzone zostaną inwestycje w park maszynowy oraz nowoczesne narzędzia. Ponadto dzięki realizacji prac dla Intercity spółka pozyska unikalną wiedzę i doświadczenie co pozwoli skutecznie ubiegać się o kolejne zlecenia tego typu, zarówno dotyczące rodziny lokomotyw EU/EP07, jak i innych typów lokomotyw a także wagonów pasażerskich.