Aktualności
26.03.2021

Wywiad dla strony internetowej olesnicainfo.pl

pana Bogusława Kowalskiego – Prezesa Zarządu OLKOL Sp. z o.o

 

O klientach i przychodach, konieczności zwiększania zatrudnienia i inwestycjach w infrastrukturę zakładu ale również (a może przede wszystkim) o bardzo konstruktywnych rozmowach i zawartym porozumieniu z Syndykiem ZNTK Oleśnica. O tym wszystkim można przeczytać w wywiadzie pana Bogusława Kowalskiego - prezesa zarządu OLKOL Sp. z o.o., który został zamieszczony na portalu www.olesnicainfo.pl.

W ostatnim czasie Olkol wygrał dwa duże przetargi. W jaki sposób wpłyną one na kondycję finansową kierowanej przez Pana spółki?

Zawarliśmy bardzo duży kontrakt z PKP IC na modernizację 20 lokomotyw elektrycznych typu EU07. Zakres unowocześnienia zakłada podniesienie możliwości eksploatacyjnych tych pojazdów do prędkości 160 km/h. Wcześniej w Oleśnicy zostały wykonane tego typu modyfikacje na trzech lokomotywach i zbierają one pozytywne recenzje. Wartość tego kontraktu to prawie 200 mln zł brutto. Do tego zawarliśmy kilka mniejszych kontraktów i złożyliśmy najkorzystniejsze oferty w kilku następnych przetargach, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte. Kolejne zamówienia związane są z poszerzeniem zakresu usług napraw i modernizacji o dodatkowe modele lokomotyw. Przymierzamy się także do naprawczości wagonów pasażerskich. Jesteśmy w trakcie audytu, który ma potwierdzić nasze zdolności w tym zakresie. Tak więc portfel zamówień mamy wypełniony na najbliższe trzy lata. Również struktura naszych klientów jest prawidłowo zbudowana, zrównoważona. Wśród nich mamy duże państwowe przedsiębiorstwa, takie jak PKP IC i PolRegio, ale także średnie i małe firmy prywatne. Lokomotywy przez nas utrzymywane są wykorzystywane do przewozów pasażerskich, ale także do przewozów towarowych. Teraz musimy się skupić na produkcji. Jeśli prawidłowo wykonamy uzyskane zamówienia to za 2-3 lata będziemy na dużo wyższym poziomie finansowym i technologicznym.

Nowe zamówienia wiążą się zapewne z koniecznością powiększenia załogi. Jeśli tak to kogo planujecie zatrudnić? Czy łatwo w powiecie oleśnickim o wykwalifikowaną kadrę?

Przed nami zadanie zwiększenia zdolności produkcyjnych o ok. 30-50%. Dotyczy to przede wszystkim zwiększenia zatrudnienia. Poszukujemy osób z technicznym przygotowaniem: technologów, ślusarzy, tokarzy, spawaczy, elektryków, pneumatyków, monterów taboru kolejowego. Niestety, dotychczasowe nabory pokazują, że w powiecie oleśnickim o tego typu specjalności nie jest łatwo. Jeśli nie uda się nam pozyskać pracowników o tego typu kwalifikacjach na lokalnym rynku pracy będziemy zmuszeni zatrudniać pracowników z Ukrainy i Białorusi, co już częściowo robimy, lub przenosić część produkcji na tereny, gdzie jest większa dostępność pracowników, np. do województwa lubelskiego lub podlaskiego.

Czym chcecie przyciągnąć nowych pracowników do Olkolu?

Mam świadomość, że do tej pory nie byliśmy najlepszym pracodawcą. Ale chcemy to zmienić. Sukcesywnie podnosimy wynagrodzenia. Budujemy też elastyczny, motywacyjny system premiowy. Będziemy też poprawiać warunki pracy. Chcemy tworzyć miejsce pracy dające możliwości rozwoju dla młodych osób, które chcą podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać się zawodowo. Mają temu służyć rozbudowany system szkoleń zawodowych, a także dopłaty do dodatkowej edukacji.

Nie mogę nie zapytać o relacje z ZNTK będące w masie upadłościowej. Czy wszystkie kwestie między Wami a Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego są uregulowane?

W lutym tego roku zawarliśmy porozumienie z syndykiem ZNTK S.A., które zostało zatwierdzone przez sędziego-komisarza nadzorującego proces upadłości ZNTK. Rozwiązuje ono kwestie sporne i porządkuje nasze relacje. Na tej podstawie syndyk będzie mógł stosunkowo szybko dokończyć proces upadłościowy ZNTK, a my możemy stabilnie prowadzić i rozwijać produkcję wspierającą transport kolejowy, w tym projekty strategiczne z punktu widzenia interesów państwa. Utrzymamy kilkaset miejsc pracy, i w najbliższej perspektywie zwiększymy zatrudnienie. Dalej będzie funkcjonowało duże przedsiębiorstwo przemysłowe, które chociażby ze względu na więzy kooperacyjne z naszymi małymi i dużymi dostawcami, odgrywa istotną rolę w gospodarce nie tylko powiatu oleśnickiego, ale całego regionu i dużej branży, jakim jest przemysł kolejowy. Przemysłu zaawansowanego technologicznie, bo naprawa, a tym bardziej modernizacja lokomotywy, ze względu na urządzenia na niej zainstalowane, wymaga dużych kompetencji. Co również bardzo ważne, dzięki naszemu porozumieniu, syndyk ZNTK z masy upadłościowej będzie mógł zaspokoić roszczenia wierzycieli, w tym należnych do urzędu skarbowego i ZUS. W ten sposób budujemy solidną, wiarygodną prawnie i ekonomicznie, bazę do dalszego rozwoju. A to przysporzy korzyści budżetowi państwa i budżetom samorządowym przez dalsze wpływy z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Teren, który zajmuje Olkol to ogromna infrastruktura wymagająca inwestycji. Jakie przedsięwzięcia w tym zakresie Pan planuje?

Hale, obiekty towarzyszące i wiele urządzeń mają już ponad stuletnią historię. Od prawie ćwierć wieku nie było tu większych inwestycji. Chociaż biorąc pod uwagę problemy związane z przekształcaniem systemu kolejowego w Polsce, które dla wielu zakładów takich jak nasz zakończyły się likwidacją, rozebraniem hal i wywiezieniem urządzeń na złom, to fakt utrzymania produkcji już zasługuje na uznanie. Aby to było możliwe trzeba było wykonywać bieżące naprawy. Teraz chcemy tchnąć w tę substancję przemysłową nowego ducha i planujemy wieloletni plan inwestycji. W tym roku chcemy zainstalować nowoczesną kabinę lakierniczą dającą możliwość nałożenia malatury na 8-10 lokomotywach w miesiącu. Drugą inwestycją będzie budowa nowej szkieletowej sieci światłowodowej wraz z budową nowej serwerowni. Dzięki temu w dalszej kolejności będziemy mogli wprowadzać sukcesywnie kolejne rozwiązania IT usprawniające proces produkcji i procesy towarzyszące.

Jak oceniłby Pan pozycję Olkolu wśród firm z Waszej branży? Czy musicie się zmagać z dużą konkurencją?

Działamy na otwartym i konkurencyjnym rynku. Wiodące polskie firmy zajmujące się taborem kolejowym takie jak Newag z Nowego Sącza i Pesa z Bydgoszczy, które tak na marginesie powstały podobnie jak Olkol na bazie istniejących tam poprzednio ZNTK, koncentrują się na produkcji nowych pojazdów. Wiąże się to z jednej strony z rozwojem tych firm, a z drugiej ze znaczącymi zamówieniami na nowe pojazdy. Tym samym tracą one zainteresowanie naprawą i modernizacją, a to z kolei tworzy warunki do rozwoju takich firm jak Olkol. Bo zapotrzebowanie na usługi, które my świadczymy nie wygaśnie tak długo, jak będzie jeździła kolej. Wieją więc pomyślne wiatry trzeba tylko umiejętnie ustawić żagle.

Gdzie widzi Pan Olkol za 5, gdzie za 10 lat? Jaką pozycję może mieć firma zarówno na lokalnym rynku, jak i na rynku krajowym?

Mamy swoje pięć minut w historii. Naszymi atutami jest infrastruktura przemysłowa, podstarzała, ale stale działająca i pracownicy, trochę niedoceniani i pracujący w trudnych warunkach, ale oddani, kompetentni i sprawdzeni. Jeśli połączymy to z dobrymi i ambitnymi kontraktami, poprawą warunków w otoczeniu i zapewnieniu finansowania obrotowego to za kilka lat będziemy jednym z wiodących, zaawansowanych technologicznie, podmiotów na rynku taboru kolejowego. Nie oznacza to, że przed nami droga usłana tylko różami. Będą jeszcze różne kryzysy i turbulencje. Rolą osób, które będą dzierżyły w naszej firmy drążki sterownicze, jest to aby trzymały je silnymi rękami i nie schodziły z obranego kursu. W każdym razie, trzymając się tego lotniczego porównania, firma została wyprowadzona na pas startowy, może nabierać prędkości i się wzbijać. Co osiągniemy zależy od wielu osób pracujących teraz i w przyszłości w Olkolu. Ale także od otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym życzliwości lokalnej społeczności, której jesteśmy integralną częścią. Piłka w grze, albo mówiąc językiem naszej branży – lokomotywa ruszyła. Przed nami kolejne stacje. Zapewniam, że informacje o śmierci przemysłu kolejowego w Oleśnicy były zdecydowanie przedwczesne.

14.12.2020

Olkol zawarł kolejny duży kontrakt na naprawę lokomotyw elektrycznych

 

W ubiegłym tygodniu została podpisana kolejna umowa pomiędzy OLKOL Sp. z o.o. a PKP Intercity. Tym razem umowa dotyczy „Wykonania naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07”. Umowa ta jest rezultatem wygrania przez Olkol Sp. z o.o. jednego z zadań w przetargu publicznym z połowy bieżącego roku.

Umowa zakłada realizację naprawy okresowej P4 16 lokomotyw EU07 + 7 w opcji i została zawarta na 24 miesiące. Wynagrodzenie za realizację kontraktu przy wykorzystaniu prawa opcji i uwzględnieniu szacowanych prac dodatkowych to ponad 25 000 000 zł brutto.

„To już kolejny, drugi w tym roku, duży kontrakt z naszym najważniejszym klientem PKP Intercity. Bardzo się cieszę, że ta współpraca układa się tak konstruktywnie, gdyż jest ona jednym z filarów stabilności dla naszej firmy. Realizacja tej umowy potwierdza dominację OLKOL-u na rynku napraw i modernizacji lokomotyw EU07. To nasza specjalizacja, którą zamierzamy nadal pielęgnować obok rozwijania nowych usług dla innych segmentów rynku kolejowego” – powiedział Bogusław Kowalski, prezes zarządu OLKOL Sp. z o.o.

Dla OLKOL jest to drugi największy kontrakt podpisany w roku 2020 a jego realizacja w latach 2021 i 2022 znacząco wpłynie na budowanie bezpiecznego dla spółki portfela zamówień.

24.11.2020

Z okazji Dnia Kolejarza

Zarząd oraz Załoga OLKOL Sp. z o.o. składa serdeczne życzenia radości i spełnienia zawodowego wszystkim pracownikom kolei!

Historia figury Św. Katarzyny znajdującej się na terenie „Olkol” Sp. z o.o.

 

Figurę Św. Katarzyny odlano w 1981 roku w ZNTK Oława na zlecenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ZNTK Oleśnica.

Po wykonaniu odlewu Figurę przywieziono na teren ZNTK Oleśnica do dalszej obróbki (gradowanie, polerowanie). W międzyczasie ogłoszono stan wojenny i figura została „aresztowana” przez dyrekcję zakładów na wniosek władz zwierzchnich. Następnie podjęto decyzję o jej przetopieniu. Po otrzymaniu tej informacji członkowie NSZZ „Solidarność” działający w podziemiu podjęli decyzję o jej wykradzeniu i ukryciu w bezpiecznym miejscu.

Przez okres stanu wojennego Figura ukryta była w jednym z kanałów na terenie ZNTK Oleśnica.

W 1989 roku, po zalegalizowaniu NSZZ „Solidarność”, 25 listopada została zorganizowana msza Św. na terenie ZNTK (na wydz. Z-1) podczas której poświęcono sztandary związkowe i Figurę Patronki załogi Św. Katarzyny ustawionej na postumencie przed budynkiem dyrekcji gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.

05.10.2020

Wywiad dla miesięcznika Rynek Kolejowy pana Bogusława Kowalskiego – Prezesa Zarządu OLKOL Sp. z o.o

          

23.09.2020

Największa w historii polskiego kolejnictwa umowa na modernizacje lokomotyw elektrycznych podpisana.

 

22.09.2020 została podpisana umowa pomiędzy Olkol Sp. z o.o. a PKP Intercity na „Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07”. Umowa ta jest rezultatem wygrania przez Olkol Sp. z o.o. przetargu publicznego ogłoszonego przez narodowego przewoźnika jeszcze w 2019 roku.

Umowa zakłada realizację naprawy okresowej P5 wraz z głęboką modernizacją lokomotywy w wyniku której powstanie nowy Typ lokomotywy elektrycznej należący do rodziny popularnych w Polsce „siódemek”. Oznacza to, że w ramach przedmiotowej umowy zostanie zrealizowany projekt nowej lokomotywy, na bazie którego Olkol wykona szereg prac modernizacyjnych wraz z końcową certyfikacją pierwszego egzemplarza. Certyfikacja ta będzie już realizowana na bazie przepisów filaru technicznego IV pakietu kolejowego. Kwota kontraktu to  162 000 000,00 zł netto co oznacza, że za jedną lokomotywę Olkol otrzyma 8 100 000 zł netto.

Zgodnie z kontraktem pierwsza zmodernizowana lokomotywa ma pojawić się na polskich torach w 18 miesięcy od dnia podpisania umowy a pozostałe 19 mają być stopniowo oddawane do użytkowania przez następne 14 miesięcy. Zmodernizowane lokomotywy będą posiadały zdecydowanie lepsze walory trakcyjne i będą mogły osiągać prędkość 160 km/h. Zostaną zamontowane całkowicie nowe, asynchroniczne silniki trakcyjne, nowe falowniki i przetwornice. Lokomotywa zostanie wyposażona w nowoczesny system sterowania oraz system TCMS. Całkowicie przebudowana zostaną również kabiny maszynisty gdzie zostaną zamontowane nowe pulpity, fotele maszynisty i pomocnika, klimatyzacja, radia GSM-R oraz instalacja pod system ETCS. Zmian będzie tak dużo, że śmiało można powiedzieć, że będziemy mieli do czynienia praktycznie z nowym pojazdem.

„Utrzymanie i modernizacja lokomotyw elektrycznych pozostanie naszym najważniejszym zadaniem. Specjalizujemy się nie tylko w lokomotywach EU07, ale i pozostałych wykorzystywanych na polskim rynku. Szczególnie istotna jest waga modernizacji – mamy w tym zakresie do zaoferowania bardzo ciekawe produkty i jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania umowy z PKP Intercity na modernizację lokomotyw do typu EU07A. Uważamy się za pioniera w tej dziedzinie” – powiedział Bogusław Kowalski, prezes zarządu Olkol-u.

Dla spółki Olkol jest to największy jak dotychczas kontrakt. Dzięki temu zakład w Oleśnicy potwierdził swoją silną pozycję na polskim rynku utrzymania i modernizacji lokomotyw elektrycznych. Dla sprawnej realizacji tego zadania zwiększone zostanie zatrudnienie oraz przeprowadzone zostaną inwestycje w park maszynowy oraz nowoczesne narzędzia. Ponadto dzięki realizacji prac dla Intercity spółka pozyska unikalną wiedzę i doświadczenie co pozwoli skutecznie ubiegać się o kolejne zlecenia tego typu, zarówno dotyczące rodziny lokomotyw EU/EP07, jak i innych typów lokomotyw a także wagonów pasażerskich.